Sharing is caring!

IMG_1192

Fresce murale, sculpturi, obiecte de ceramică, tablouri, cărţi rare manuscrise şi chiar un tron din India alcătuiesc la primul etaj al mănăstirii San Lazzaro o lume unică şi armonioasă, emanând energie protectoare. Dizolvate în toate încăperile, frumuseţea şi rafinamentul atestă victoria spiritului din epoci diferite. Intens şi solid, acest spaţiu unde se regăsesc opere reprezentative pentru multe stiluri artistice stârneşte interesul vizitatorului.

În partea de nordest sunt expuse lucrările cunoscuţilor artişti armeni Mardiros Sarian, Manuk Abeghian şi un colaj semnat de Sarkis Paradjanov. Sala care conduce spre bibliotecă conţine diverse obiecte de artă donate mănăstirii de-a lungul timpului. Alegoria care decorează tavanul intitulată “ Pace şi justiţie”, realizată în 1731 de Giambatistta Tiepolo a fost mutată de la Ca’ Zenobio. Totodată remarcabilă este colecţia de ceramică care include şi exemplare din Egipt, din Antichitate.

Biblioteca, la rândul ei decorată somptuos, a fost extinsă permanent pe măsură ce numeroasele sale colecţii de carte veche şi modernă se îmbogăţeau. Este vorba de cărţi rare religioase, de volume de literatură din perioada Evului Mediu şi a Renaşterii, de cărţi de filozofie, istorie şi geografie. Practic aici există scrieri care privesc toate domeniile cunoaşterii, însoţite de ilustraţii bogate şi semnificative, care îi ajută pe preoţi în misiunea lor. Tavanul monumentalei biblioteci este decorat cu fresce realizate de Francesco Zugno.

Muzeul situat lângă biblioteca găzduieşte o serie de obiecte de cult, mai ales din argint precum potire, cruci, mitre şi peisaje realizate de Ivan Aivazovski. Tablourile “ Haosul “ şi “ Cascada Niagara” au fost donate Congregaţiei de Papa Leo al treisprezecelea în 1901. Printre exponate se află sabia regelui Levon al  VI-lea Lusignan, făurită în oraşul Sis în 1366 şi masca mortuară a compozitorului Komitas Vartaped. Diverse şi ofertante, aceste piese care au marcat existenţa  multor generaţii îndeamnă la reflecţie.

Date despre universul în care au fost create comunică şi exponatele din camera lui Byron. Piesa de rezistenţă este mumia egipteană a lui Nemenkhet Amen, presupus prelat. Cele două părţi pictate ale sarcofagului din secolul al şaptelea, înainte de Hristos încadrează un tron indian şi o masă având încrustaţii cu fildeş.

În 1967 a fost construit un turn cilindric proiectat de arhitectul Andon Ispenian pentru conservarea corespunzătoare a celor 4500 de manuscrise armeneşti. Acest fond excepţional de carte confirmă competenţa dobândită prin strădanie ca şi nobleţea eroismului acestor călugări.

Printre personalităţile notabile care au vizitat acesta insula se numără George Sand, Alfred de Musset, Catharine Sedgwick, Ivan Aivazovski, Richard Wagner, Komitas Vartaped. Ca să nu îl punem la socoteală pe excentricul şi romanticul Lord Byron a cărui biografie este legată idisolubil de acest loc reprezentativ pentru armenii de pretutindeni.

Demne de atenţie sunt şi grădinile care înconjoară mănăstirea. Ele au fost reamenajate în secolul al nouăsprezecelea, în prezent fiind apreciate ca loc de meditaţie şi relaxare. Atmosfera aparte a acetui loc accentuează importanta covârşitoare pe care o are continuarea vieţii religioase a omului modern.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *