Sharing is caring!

După în capitala Armeniei au fost construite mai multe muzee moderne pentru a ilustra atât istoria recentă, cât şi o serie de evenimente semnificative din alte epoci.
Muzeul Komitas, Erevan

Numărul mare de vizitatori de la înfiinţarea lor până în prezent atestă calitatea exponatelor, panotarea captivantă, folosirea tehnologiei de ultimă oră şi bogăţia informaţiilor. În scurta lor existenţă, aceste instituţii au ajuns repere inconturnabile, oferind detalii despre transformarea locurilor şi a oamenilor prin vremuri. În plus, de exemplu, muzeele Komitas şi Nansen au contribuit la primenirea Erevanului, permiţând o înţelegere adecvată a fenomenelor istorice. Aceste spaţii expoziţionale au adus în contemporaneitate personalităţi a căror viaţă complexă şi tulburătoare impresionează şi astăzi. Desigur, publicul aşteaptă conturarea de noi proiecte care să-l scoată din zona de confort, strânindu-i reacţii şi trăiri profunde.

Muzeul Komitas a fost inaugurat la 29 ianuarie 2015, în prezenţa preşedintelui Armeniei Serj Sargsyan, a Catolicosului şi Patriarhului Suprem al tuturor armenilor Karekin al ll-lea şi a Catolicosului Aram l al Ciliciei ( vezi araratonline.com). Hotărârea de a ridica acest edificiu a fost luată în mai 2013, iar planurile i-au aparţinut arhitectului Arthur Mescian. Demn de menţionat este faptul că autorul edificiului este în acelaşi timp poet, compozitor, interpret, pictor şi a trăit şaptesprezece ani în SUA, din 1989 până în 2005. Construit în parcul Komitas, pe fundaţiile fostei case de cultură, actualul edificiu are o elegantă sală de concerte, expoziţii permanente şi temporare, o bibliotecă, o editură şi un centru de cercetare. Renumiţi pianişti, compozitori şi muzicieni mai ales din Rusia, Georgia şi Franţa vin să susţină recitaluri, fermecaţi de acustica deosebită. Curatorul expoziţiei permanente, având opt secţiuni privind viaţa, activitatea muzicală şi religioasă a lui Komitas este Vartan Garabetyan. Designul interior este realizat de arhitectul veneţian Alberto Torsello, renumit în lume pentru restaurarea multor clădiri din nordul Italiei ridicate în perioada Renaşterii. Remarcabilă este şi dotarea multimedia a muzeului concepută de Giuliano Bastianello. În muzeu, sunt expuse alături de fotografii, manuscrise, instrumente muzicale, două portrete ale lui Komitas, unul pictat de Panos Terlemezian în 1913, iar celălalt de Yeghishe Tadevosyan în 1935. Colecţia este completată de un bust realizat de Ervand Kochar în 1970. Pianul donat de Alexander Mantaşev, călimara primită în dar de Komitas la finalul unui concert în Baku şi oferită muzeului la inaugurare de către Catolicosul Karekin al ll-lea ca şi alte obiecte reuşesc să reconstituie atmosfera de la finalul secolului al nouăsprezecelea şi începutul secolului al douăzecilea.

Pianul daruit de Mantasev

Muzeul răspunde în mod firesc celor ce doresc să afle cine a fost Komitas şi de aceea chiar în prima secţiune este amplasat un tabel cronologic. Soghomon Soghomonian s-a născut în 1869, în Kütahya, într-o familie cu talente muzicale cunoscute în epocă. Compoziţiile părinţilor săi erau apreciate atât de locuitorii oraşul natal, cât şi de cei din Anatolia. De timpuriu a rămas orfan, fiind crescut de rude şi apoi trimis să studieze la Seminarul Kevorkian, datorită vocii sale excepţionale. Fascinat de folclorul armenesc şi de muzica liturgică medievală, a cules cântece populare şi le-a adaptat. A devenit arhimandrit (vartabet) şi a primit numele Komitas. Din 1895, a studiat la Tbilisi cu renumitul compozitor, Makar Egmalyan, principiile armoniei. Contemporanii au apreciat pasiunea pentru muzică, nobleţea atitudinii şi munca disciplinată a lui Komitas. Graţie unei burse oferite de omul de afaceri şi filantropul Mantaşev, a absolvit în 1899, la Berlin, Facultatea de Filozofie a Universităţii Frederick William şi o instituţie muzicală privată. În acelaşi an a devenit membru fondator al Societăţii Muzicale Internaţionale, a susţinut conferinţe privind muzica armeană. Din 1907, a publicat la Paris şi Leipzig prelucrări ale pieselor folclorice pentru cor, a compus muzică sacră, semnând şi o serie de studii în acest sens. Întors la Constantinopol, a înfiinţat un cor numeros numit Gusan şi a participat la numeroase concerte. Activitatea i-a fost întreruptă în mod tragic în 1915, când a fost arestat şi exilat. În urma acestor întâmplări şi-a pierdut echilibrul psihic şi a trăit până în 1935 în spitale psihiatrice. A murit la Paris şi a fost reînhumat în Panteonul din Erevan, aflat în apropierea muzeului.

În prezent, Komitas este considerat fondatorul şcolii moderne de compoziţie din Armenia şi chiar dacă moştenirea sa s-a pierdut parţial, au rămas suficiente culegeri de muzică, scrieri, scrisori şi alte documente pentru a fi expuse si cercetate.

Andreea Barbu

Fotografiile  realizate de autoarea articolului

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *